Kurikulum di Madrasah

Abstrak: Perkembangan madrasah tidak lepas dari sejarah perkembangan agama islam, kebutuhan manusia akan pengetahuan agama yang dapat menuntunnya kejalan yang benar dijawab oleh madrasah, namun seiring perkembangan zaman madrasah menjelma sebagai sekolah umum yang berciri khas agama islam, maka rumusan masalah dari pembahasan ini adalah madrasah dan perkembangan kurikulum PAI sebagai tolak ukur dari madrasah …

Kurikulum di Madrasah Read More »